Gruppeinddeling

Vi vil forsøge at få alle placeret i den rigtige gruppe, det kan så godt være at man ikke er sammen med sine venner eller dem man plejer at træne med, men får at alle kan få den optimale undervisning er det vigtigt at man modtager undervisning på ens eget niveau - og der er masser af tid til at være social med vennerne uden for udervisningen.

Gruppe C / 1:

Består af DDD rekrutterings/talent dansere t.o.m junior II og DS talentdansere t.o.m børn II, PDD dansere t.o.m 16 år eller tilsvarende niveau.
Undervisningen foregår på dansk af danske instruktører, der vil være alternative sportsaktiviteter som ikke har med dans at gøre, eksempelvis parkour, terrænløb, karate, spring o.s.v – der vil være mulighed for at deltage i enkelte workshops med internationale instruktører på engelsk (eks. William Pino, Ruud Vermey o.s.v) Der ud over vil der være alternativ danseundervisning eksempelvis ballet, hip hop o.s.v

Gruppe B / 2:

Består af DDD rekruttering/talent ynglinge, Børn II konkurrence t.o.m junior II konkurrence samt DS Junior I og II talentdansere og PDD + 16 år dansere eller tilsvarende niveau.
Undervisningen foregår primært på dansk og primært af danske instruktører og enkelte skandinaviske instruktører. Der vil være mulighed for at deltage i enkelte workshops med internationale instruktører på engelsk (eks. William Pino, Ruud Vermey o.s.v) Der vil være alternative sportsaktiviteter som ikke har med dans at gøre, eksempelvis parkour, terrænløb, karate, spring o.s.v – Der ud over vil der være alternativ danseundervisning eksempelvis ballet, hip hop o.s.v

Gruppe A / 3:

Består af DDD ynglinge konkurrence og star, DS Sport t.o.m Junior II samt udenlandske dansere t.o.m Junior II, samt DS talentdansere f.o.m ynglinge. Gruppe 7 deltager i enkelte lektioner.
Undervisningen er på engelsk og er primært udenlandske instruktører.

Gruppe S / 4:

International og national elite 10 dansere, fra Ynglinge og opefter. Primært udenlandske instruktører, undervisningen foregår på engelsk. Kan også deltage i gr. 5 og 6 lektioner, såfremt der ikke er noget i egen gruppe

Gruppe 5 og 6:

Er danske og internationale specialist par i enten latin eller standard, fra ynglinge og opefter

Gruppe O / 7:

Senior dansere fra DDD, DS og PDD som er "øvede" – undervisningen er primært af danske instruktører suppleret med enkelte udenlandske instruktører, undervisningen vil afhængig af deltagerne foregå på dansk og engelsk. Undervisningen er primært i standard men med enkelte lektioner i gr. 3. Undervisningen er primært rettet mod turneringspar.

Fælles for alle grupper:

Fælles morgenopvarmning – der vil være to forskellige typer opvarmning hver dag, som der kan vælges imellem.

Fælles aften konkurrencetræning i 3 afdelinger, 1 standard , 1 Latin og en fælles.

Enkelte workshops hvor alle grupper kan deltage på engelsk – typisk med internationale instruktører.

25.jpg

Login